terug naar
voorkeuze
de Vestingstad

-over de Stede Woudrichem-

Toelichting
op het lezen van de tabellen

Introductie
op de stadsplattegronden
Achter het
Stadhuis
Hoogstraat N
Hoogstraat Z
Molenstraat N
Molenstraat Z
Vissersdijk N
Vissersdijk Z
Landpoortstraat N
Landpoortstraat Z
Arsenaal
Spieringstraat
Kerk-
straat
NW
Kerk-
straat
NO
Bagijnestraat
Kerkstr ZW

De namen van de eigenaren die vermeld zijn in nevenstaande overzichten zijn getabelleerd in:
Acten en Verpondingen