Achter het Stadhuis

 

 

In 1600 is de wal om het bolwerk gereed.
Ter plaatse van het afgebrande klooster is dan een nieuwe poort in de wal gebouwd: de (eerste) Loevesteinse Poort.
De Brugpoortstraat loopt daar naar toe, waarbij het straatniveau nog op oorspronkelijk maaiveld ligt.
Op het bolwerk staat bebouwing aan de noordzijde langs die weg.
Rond 1700 wordt de wal verzwaard. De huizen worden dan afgebroken en het bolwerk wordt opgehoogd.
Pas na 1730 wordt de poort naar de Vissersdijk verplaatst

Ten noorden van het Stadhuis zijn de oude percelen ingekort omdat de nieuwe muur zuidelijker is gelegd (zie Hoogstraat Noord).
Door de Mercktstraat op te offeren wordt dit gecompenseerd . Ook de Suijckerstraat is uit het beeld verdwenen.
Achter het Stadhuis,
series beginnend aan de noordzijde van de hoogstraat tot over het bolwerk en aan de zuidzijde terug.
1e serie betreft
Hoogstr 29 t/m Maaspunt
2e serie betreft
Stadhuis tot op bastion
3e serie betreft
bastion noord,oost en zuid

4e serie betreft
huisnr's 56 tot 46

 

 

terug naar
Vestingstad