Vissersdijk Zuid (zie ook Landpoortstraat noord)

 
 
Ten zuidoosten van de Gasthuissteeg loopt een sloot met nog een steeg ernaast. Dit moet de Gasthuisslootsteeg zijn die in enkele akten van transport wordt genoemd. Die sloot ving de neerslag (en zo) op die van de hoog liggende Hoogstraat zuidwaarts spoelde. Waarschijnlijk kwam de sloot uit op de (oude) stadsgracht. De Spieringstraat begon iets westelijker en liep mogelijk niet door tot de Landpoortstraat.
Vissersdijk Zuid, series vanaf de wal tot de kerkstraat
   
1e serie betreft
Loevest. Prt tot huisnr 20
2e serie betreft
huisnr's 22 tot kerkstr