terug naar
Vestingstad

Hoogstraat Noord

 


Het vestingontwerp van 1585, voorziet in buiten de muur uitstekende bolwerken.
Voor de Hoogstraat zijn dat de 'Bol' buiten de Waterpoort en het oostelijk bolwerk.
Die kan niet verder in de rivier worden uitgebouwd en dus wordt de muur hier binnenwaarts verlegd.
Bovendien komt achter de muur een aarden ophoging, de 'wal'. Daarom worden de percelen opgeschoven.
Bij het stadhuis heeft dit grote invloed voor de Mercktstraat (zie Achter het stadhuis).

In verband met de herbouw van het raadhuis wordt hierbij een loswal gebouwd, de steeg ernaar toe heet steigerstraat: (Salha 0230-056, burgemrs rekening 1591 Jan Teulinck Ghijsbertsz, folio 14),
2 citaten:
- ' betaelt voor het graven door de stadswalle bij het raethuys ende een stadts steijger bij den stadthuys' -
- ' op te ruijmen, het gadt weder toe te schieten ende vullen als het heulken gemaeckt was'-

Hoogstraat Noord, series vanaf de Gevangen Poort tot het Oude Raadhuis

1e serie betreft
huisnr's 1 tot 15

2e serie betreft
huisnr's 13 tot 23
3e serie betreft
huisnr's 23 tot 37
4e serie betreft
huisnr's 37 tot bolwerk