Bagijnestraat Zuid en Noord

 
 
Bagijnestraat,
Zuidzijde,
van de kerkstraat naar west en
Noordzijde, van west naar de kerkstraat

De kleine huisjes onder één dak aan de zuidzijde van de Bagijnestraat vormden een Bagijnenhof genaamd" De Gelderse Blom "
in 1733 nog met één eigenaar.

Het Dominicanessen klooster lag op het laagst gelegen deel van de stad.
Daarom lag hier de binnenhaven in aansluiting op de stadsgracht.
De 'sloot' langs de Bagijnestraat wordt nog in de 17e eeuw vermeld.
De naam Afterstraat wordt vaker gebruikt voor straten aan de achterzijde van de percelen.
In 1832 stonden alleen nabij de kerkstraat huisjes langs de Bagijnestraat.
voor details uit 1733
zie Kerkstr ZW
1e serie betreft
huisnr's 1 t/m 15
2e serie betreft
huisnr's 15 t/m 29 en de noordzijde
voor details uit 1810
zie Kerkstr ZW
terug naar
Vestingstad