terug naar:
Voorkeuze

‘deel a’    Vestiging van bewoners op een oeverwal.-----1000 tot 1300
‘deel b’    Handelscentrum van een stad in wording.------De 14e eeuw
‘deel c’    De middeleeuwse stad na zijn bloeiperiode-----De 15e eeuw
‘deel d’    De stad in de 16e eeuw. ---------------------------De 16e eeuw
'bijlagen'  

 

-over de Stede Woudrichem-

De historie van Woudrichem tot omstreeks 1600

Van Wording tot Wasdom
Dit is een update van februari 2021.