De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

9e Block          groot             15 mergen, (in 1692)

in 1632, UA nr 273
Vanden Ouden Vaert tot het Rot, (hierin is besaijt 11 mrn).
in 1652, UA nr 105
Vanden Ouden Vaert tot het Root toe, (hierin is besaijt 5 mrn 4 hont).
in 1653, UA nr 90
Vande Oude Vaert, tot het Rot toe. (hierin is besaijt 8,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vande oude Vaert tot het Roodt toe.(hier is in besaeijt: tarwe, haver,bonen en erwten).

De omschrijving van Block 9 is summier. De ligging van het ‘Rood’ is niet bekend. Het meest waarschijnlijk ligt dat gebied ten zuiden van blok 8 en ten oosten van de blokken 10 en 12. Schillinx tekent daarin alleen perceel nr 60, dat 5 mergen groot is. De westgrens van perceel 60 is de Oude Vaert. Hier wordt niet de Vaertsche Stege genoemd, zoals bij de blokken 10 en 12. De Oude Vaert moet dan de sloot aan de oostzijde van de steeg zijn. .

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
60 5 mrn        
    in 1555 wordt niet vermeld    
    in 1600 Willem Jansz    
    vóór 1611 Willem Jansz de Bie,    
    in 1611 nu Mathijs Godtsconinck    
 
7 mrn
in 1619 Willem Jansz de Bie Bruycker de kinderen van Godtsconinck  
De grens met Rijswijk wordt aangegeven met een groene band door de percelen 60 en 59. Blok 9 moet 15 morgen groot zijn dus er moet nog 10 mergen in het door Schillinx grijs aangegeven gebied liggen met de tekst ‘onder Rijswijck’. Ter oriëntatie is een fragment van de kadasterkaart uit 1830 ingevoegd. De naam Rood komt daar niet op voor, het geheel heet dan ‘den Ruigenhoek’.
De grens met Rijswijk, (met rode streepjes gemarkeerd) wijkt daarin af van Schillinx. Het grijze gebied waar de titel 'Block 9' in is geplaatst, valt in 1830 niet in Rijswijk. Dat grijze stuk is echter te klein voor de ontbrekende 10 mrn. Er zijn derhalve meer grenscorrecties uitgevoerd, die uit de hier gepresenteerde gegevens niet zijn te reconstrueren. In 1619 is al sprake van 7 mrn.