De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).
(opm. in de teksten wordt met 'oosten' het noord-oosten bedoeld)


7e Block          groot              12 mergen derd’halff hont, (in 1692)

in 1632, UA nr 273
Van den oosten sloot van Geerit van Eijcx 1,5 mrn tot den oosten sloot van Jan de Wolffs 10 hont ende de weduwe van Cornelis Jans 3 mrn toe. (hierin is besaijt 5 mrn 1 hnt).
in 1652, UA nr 104
Van den oosten sloot van Geerit van Eijcx1,5 mrn tot de oosten sloot van Jan ten Hagens 3 mrn ende Maijcken Jan Teulincx 10 hont. (hierin is besaijt 3 mrn 5 hnt).
in 1653, UA nr 90
Van den oosten sloot van Geerit van Eijcx1,5 mrn tot de oosten sloot van Jan ten Hagens 3 mrn ende Ercken Jan Teulincx 10 hont. ( hierin is besaijt 5,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Gijsbert van Andell 1,5 mergen tot den oosten sloot van Johan ten Hagens 3 mergen ende neer Cassels 10 hont. (hier is in besaeijt: tarwe en bonen).

Zoals bij Block 5 beschreven, liggen hier enkele percelen die doorlopen over de steeg, die hier Toepadt wordt genoemd. De blokgrens is daardoor moeilijk te verifieren.
De aangegeven grootte van block 7 uit 1692 is alleen in overeenstemming met de som van de percelen uit de mergentalen (tabel hiernaast) uit 1611, als de kleine percelen nr 22, 23 en 24 meegerekend worden. Ook voor de mergentalen was het niet helemaal duidelijk, want bij nr 22 staat genoteerd: '3 hont, dit moet wezen 4 hont', en evenzo bij nr 23: '2 hont, dit moet wesen 3,5 hont'
.

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
22
4 hont
       
    in 1555 De weduwe van Dieryck Slimier, 7 hont    
    in 1600 De wed van Aert Boycmers, 7 hont    
    vóór 1611 weduwe Dirck Joppen    
idem de helft 1611 Claes Jansz Smit    
idem de helft 1611 Adriaen Dirck Joppen    
    vóór 1619 erfg van Dirck Joppen    
    in 1619 Nu de wed van Job Dircx en Ariaen Dircx    
           
23 3,5 hont        
    in 1555 Jan Geryt Zegerts zoen    
    in 1600 Leen ende Thonis Jansz    
    vóór 1611 Len Jansz erfgenamen cs gesplitst in twee helften    
idem de helft 1611 weduwe Tonis Jansz    
idem de helft 1611 Jan Teuwen    
    in 1619 Leen en Thonis Jansz    
           
24 1 mrn        
    in 1555 Dat Cruysbroederen cloester, deel van 3 mrn    
    in 1600 De Graefflicheyt met een mrn van Creeften    
    vóór 1611 rentmr conf. gecomen van Michiel en Angela Creeft    
    1611 wed Steven Ariensz ende Dirck Cornelisz tzamen    
    in 1619 Steven Ariensz en Dirck Vuyt Gadt (elk de helft)    
           
28 en 29
5 mrn
       
 
in 1555 Jasper Ariens zoen    
 
in 1600 Willem Jansz    
gesplitst
vóór 1611 erfgen van de ouwen Jan Tuelinck in 2 partijen    
28
3 mrn 75 rd
in 1611 weduwe van mr Mels de Jongen    
  1 mrn 5,5 hont in 1619 Jan Teulinck 3 mrn 5 hont bruycker Appelteern  
           
29
1 mrn 5 ht 30rd
in 1611 Arien ten Hagen    
    in 1619 Adriaen ten Hagen    
           
30
16 hondt
       
    in 1555 Dat Cruysbroederen cloester    
 
in 1600 De Graefflicheyt met Creeften    
 
in 1611 rentmr confiscatie gecomen van Michiel en Angela Creeft    
 
in 1619 Coolwijck met Creeften Bruycker Geerit Cornelisz  
 
       
31 1 mrn 3 hont        
    in 1555 Ffranck Lambertss zoen    
    in 1600 Mathijs Goots Coninck    
    in 1611 Thijs Hendricksz Godtsconinck    
    in 1619 Mathijs Godtskoninck    
           
32
1,5 mrn
       
    in 1555 Den Rentmeester verh a Cornelis Wouters zoen  
    in 1600 Cornelis van Wyffliet    
    vóór 1611 erfgenamen jonker Johan van Wijffvliet    
    in 1611 Geerit van Eijck    
    in 1619 Geerit van Eijck