De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief). (opm. in de teksten wordt met 'oosten' het noord-oosten bedoeld)


Het 6e Block  groot              22 mergen 4 hont, (in 1692)

in 1632, UA nr 271
Van den oosten sloot van de Susteren 10 mrn, tot den oosten sloot van Geerit van Eijcx 13 mrn toe, (hierin is besayt 5 mrn).
in 1652, UA nr 104
Van den oosten sloot van Willeboort Phillips 7 mrn ende Henrick Jansz 3 mrn tot den oosten sloot van Geerit van Eijcx 1,5 mrn toe. (hierin is besayt 2 mrn).
in 1653, UA nr 89
Van den oosten sloot van Willeboort Phillips 7 mrn ende Henrick Jansz de Langhs 3 mrn tot den oosten sloot van Geerit van Eijcx 1,5 mrn. (hierin is besayt 2 mrn 5 hnt).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Lieve van Barnevelt Eckepoortje als mede vanden oosten sloot van sijne drie mergen daer t’eijnde aengelegen tot den oosten sloot van Gijsbert van Andell 1,5 mergen toe. (hier is in besaeijt: haver)

Het geestelijk goed, de 10 mrn van de Susteren, (nr 38) wordt na 1632 gesplitst in een groot westelijk en kleiner oostelijk deel zoals in 1832 nog steeds zichtbaar. De twee delen zijn echter in 1692 eigendom van (of gepacht door) dezelfde persoon. Zo'n oostelijk deel wordt vaak ook genoemd als liggend op 'het Hoge Land'. Het sluit aan bij de strook grond tussen de Hooglandse steeg en het Uitwijks Dijkje. Zoals bij Block 5 beschreven, liggen hier enkele percelen die doorlopen over de steeg, die hier Toepadt wordt genoemd. De blokgrens is daardoor moeilijk te verifieren. De aangegeven grootte van block 6 uit 1692 is wel in overeenstemming met de som van de percelen 33 t/m 38 uit de mergentalen (tabel hiernaast) uit 1611. Bij blok 5 is mogelijk om deze onzekerheid de grootte in 1692 niet vermeld. (zie ook block 5).

Merk op dat perceel 38 in 1611 op naam staat van Arent van Eck. In 1692 wordt het westelijk deel aangeduid met de naam 'het Eckepoortje'. Het begrip poortje daarin is niet duidelijk.

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
33
2 mrn
       
 
in 1555 Den Heyligen Gheest verh a Cornelis Wouterszn  
 
in 1600 De Heyligen geest    
 
in 1611 De Heilige Geest tot Woudrichem    
 
in 1619 De Heyligengeest    
 
       
34
10 hont
       
 
in 1555 Den Rentmeester verh a Willem Ghysberts zoen  
 
vermeerderd met 1 hont van nr 35
       
 
11 hont
in 1600 Willemken van Barrevelt    
 
vóór 1611 Willemken van Barnevelt    
 
in 1611 Lijsken Stevens    
 
in 1619 Willemken van Barnevelt    
           
35 en 36
4 mrn 5 hondt
       
    in 1555 Danckaert Pauwels zoen    
  verminderd met 1 hont naar nr 34        
 
4 mrn 4 hont
in 1555 Den Rentmeester 1 mrn 1 hont verh a Willem Ghysberts zoen  
 
in 1600 Den Boedel van Paulus Danckerss    
 
vóór 1611 Abraham ten Hagen in twee partijen    
idem 35
in 1611 Dirck van Dessel    
idem 36
in 1611 wed van Dessel    
 
het geheel 35 + 36
in 1619 Dirck van Dessel    
 
       
37
4 mrn 1 hnt
       
 
in 1555 Den Rentmeester verh a Thonis Lauwen, 3 mrn  
 
in 1600 Joost van Rijswijck    
 
vóór 1611 Joost van Rijswijck    
 
in 1611 Jan van Rijswijck    
 
in 1619 wed en erfg van Joost van Rijswijck Bruycker Arien Stevens  
 
       
38
10 mrn
       
1e deel
9 mrn
in 1555 Dat Sustercloester    
2e deel 1 mrn in 1555 Jan Floys zoen verh a het Sustercloester  
 
samengevoegd
in 1600 De Bagijnen    
 
vóór 1611 Rentmeester Coolwijck van de Susteren    
 
in 1611 Arent van Eck    
 
       
 
vóór 1619 De Bagijnen    
 
in 1619

Nu Arent van Eck

   
 
       
Hoe echter de blokgrenzen en de perceel nummering over het Toepad doorlopen (of niet) blijft onduidelijk. Ook Schillinx heeft hier moeite mee. Aan de westzijde van het Toepad corrigeert hij de nrs 17 en 19. (zie Bijzonderheden) terwijl de grens tussen 16 en 17 niet doorloopt over het pad.