De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, getekend in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).
(opm. in de teksten wordt met 'oosten' het noord-oosten bedoeld)


3e Block, groot              17 mergen 4 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 272
Van den oosten sloot van de Bagijnen10 hont ende de Monicken 11 hont, tot den oosten sloot van de Susteren 10 mrn toe. (hierin is besaijt 11 mrn 5 hnt).
in 1652, UA nr 104
Van den oosten sloot van de Bagijnen10 hont ende de Monicken 11 hont tot den oosten sloot van Willeboort Phillipsz 7 mrn ende Henrick Jansz de Langs 3 mrn. (hierin is besaijt 9 mrn 5 hnt).
in 1653, UA nr 89
Van den oosten sloot van de Bagijnen10 hont ende de Monicken 11 hont tot den oosten sloot van Willeboort Phillipsz 7 mrn ende Henrick Jansz de Langh 3 mrn. (hierin is besaijt 7,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloodt vande Susteren 10 hondt ende de monicken 11 hondt tot den oosten sloot van Lieve van Barnevelts Eckepoortje als mede tot den oosten sloot van sijne drie mergen daer t’eijnde aengelegen. (hier is in besaeijt: tarwe, rogge, haver en boekweit)
.
Die omschrijving 'de Susteren (nr 44) en de Monicken (nr 45)', is opmerkelijk omdat het Susterenklooster en het Monnikenklooster al in 1573 zijn afgebrand en de geestelijke goederen kort daarna zijn geconfisceerd. Ook nr 38 was voorheen van de Susteren, is echter voor een groot deel overgenomen door Arent van Eck. (zie Block 6).

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
39 3 mrn        
    in 1555 Dierick Wouters zoen erfgenamen verh a de schout van Outheusden  
    in 1600 Cornelis de Romer    
    in 1611 Cornelis de Roomer    
    in 1619 Cornelis de Roomer Bruycker Wouter Bastiaensz de helft  
        Cornelis Pietersz Vinck de helft  
           
40 3 mrn        
    in 1555 Den Rentmeester verh a Jacop Ghysbertss  
    in 1600 Adriaen Dircxz en Jan Meertensz    
    vóór 1611 Jan Cael    
    in 1611 nu Westerwolt    
    in 1619 Jan Kael erfg Bruycker Arien Ariens de helft  
           
           
41,42 en 43 8 mrn 1 hont        
    in 1555 Pieter Jans zoen    
  hierna gesplitst        
alleen 41
2 mrn 25 roed in 1600 Jacob Peterss    
    in 1611 Jacob van der Moer, wees van Mathijs Helmochs    
    in 1619 Jacob Petersz Bruycker Wolff  
           
alleen 42
2 mrn 25 roed in 1600 De wed van Peter Petersz    
    vóór 1611 Mathijs Schommel    
    in 1611 de wees van Dirck den Raymaecer    
    in 1619 De wed en erfg van Mathijs Schommelen Bruycker Wouter Schommelen Bastiaensz de helft  
        En de wed d'andere helft  
           
alleen 43
4 mrn 50 roed in 1600 Mathijs Helmichen    
  hierna gesplitst vóór 1611 Mathijs Helmochsz    
idem
de helft
in 1611 Jan van Balen 2 mrn 25 rd    
idem
andere helft
in 1611 ende sijn moeder 2 mrn 25 rdn    
    in 1619 Mathijs Helmichsz    
           
44
10 hont        
    in 1555 Dat Sustercloester    
    in 1600 De Bagijnen van Woudrichem    
    in 1611 Rentmeester Coolwyck van de Susteren    
    in 1619 De Bagijnen van Woudrichem Bruycker Arien van Braeckel  
           
45 11 hont        
    in 1555 Dat Cruysbroercloester    
    in 1600 De Graefflicheyt met Creeften    
    in 1611 De rentmr van de confiscatie van de Creeften Coolwijck    
    in 1619 Coolwijck met Creeften Bruycker Arien Ariensz  
           
           
           
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)