De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

23e Block, groot    16 mergen, (in 1692)

in 1632, UA nr 275
Vanden westen sloot van Jan Leseurs5 mrn aff tot Jan Schellaerts oosten sloot toe, van sijn 4 mrn. (hierin is besaijt 9 mrn).
in 1652, UA nr 107
Vanden westen sloot van Jan Leseurs 5 mrn ende de 2 mrn van Ercken Jan Teulings erffgenamen aff, tot den oosten sloot van Henrick Jansz 4 mrn, (hierin is besaijt 7 mrn).
in 1653, UA nr 92
Vanden westen sloot vande 5 mrn van Jan Leseur, ende de twee mrn van Ercken Jan Teulincx erffgenamen aff tot de oosten sloot van Henrick Jansz de Langs 4 mrn. (hierin is besaijt 6,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden westen sloot van de 5 mergen van Jan Leseurs erffgenamen ende de 2 mergen van Erken Jan Theulings erffgenamen aff, tot den oosten sloot van Hendrick Jansz de Langh toe.(hier in is besaeijt: haver en boekweit).

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
112 2 delen        
 
1 mrn
in 1555 Henryck Heynrickssoen besant  
 
1 mrn
in 1555 Jasper Aeriaenss zoen besant  
samengevoegd          
 
2 mrn
in 1600 Jan Dircx zn de Wolff    
    in 1611 Jan Dircxsz de Wolff    
    in 1619      
           
113 5 mrn        
    in 1555 Joncv Josyna wed v Ariaen van Dorp
besant
 
    vóór 1600 Aert van Dorp    
    in 1600 nu Jan Leseur    
    in 1611 Jan Lezeur    
    in 1619      
           
114
2 delen        
 
2,5 mrn
in 1555 Meester Cornelis die Barbyer besant, byna heel  
 
2 mrn
in 1555 Cornelis Gysberts zoen meeste deel besant  
samengevoegd         *A1
 
5 mrn
in 1600 Jen van Emmerick    
    vóór 1611 Jen van Emmerick    
    in 1611 Bastiaen Willemsz    
    vóór 1619 Jen van Emmerick    
    in 1619 nu Wouter Bastiaensz    
         
115
2 delen
     
 
2 mrn
in 1555 Cornelis Gysberts zoen besant  
 
2,5 mrn
in 1555 Gielis Schellaert 2 mrn besant  
samengevoegd         *A2
 
4 mrn
in 1600 Jan Schellart    
    in 1611 De weduwe ende erfgenamen van Jonker Jan Schellaerts    
    in 1619 De wed en erfgen van Jr Schellaert Bruycker Cornelis Pieters Vinck  
           
*A1 en A2   betreft de percelen nr 114 en 115:

Hier doet zich een probleem voor. Hier worden vier percelen genoemd: twee van 2,5 mrn en twee van 2 mrn. De samenvoeging moet leiden tot één perceel van 5 mrn en één van 4 mrn.
Meester Cornelis die Barbyer 2,5 mrn besant byna heel, rest zelf gebr
Cornelis Gysberts zoen 2 mrn besant
Cornelis Gysberts zoen 2 mrn  meeste deel besant, rest
Gielis Schellaert 2,5 mrn 2 mrn besant, rest
Het combineren van de twee van 2,5 mrn naast de twee van 2 mrn zou echter tot een afwijkende volgorde van de genoemde eigenaren leiden en dat is niet logisch. (zie ook het Ooken). Er is hier mogelijk geruild of met grenzen geschoven. Dat is uit de beschikbare gegevens nog niet vastgesteld kunnen worden.
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
De perceelindeling aan weerszijden van de Voorste Steege op de kaart van Schillinx is niet compleet. De steeg, vanouds een belangrijke route, is hier als een zandpad afgebeeld. Het perceel met nr 121 omvat een gebied dat in onderdelen verdeeld was. Schillings kon dit niet detailleren omdat de kavelscheidingen met een laag zand waren overdekt. (zie ook block 22). De som van de percelen in block 23 komen qua oppervlak overeenkomt met de opgave in 1692. (16 mrn). Daarvoor dienen de percelen 113, 114 en 115 doorgetrokken te worden gedacht tot aan de Voorste Steege, zoals op nevenstaand kaartje afgebeeld.