De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


22e Block, groot    11 mergen 3 hondt, (in 1692)
(deze oppervlaktemaat klopt niet met de aangegeven grenzen; perceelnr 111, met 8 mrn 1 hont, hoort er ook bij)

in 1632, UA nr 275
Vanden westen sloot van Vrou van der Aa 3 mrn 3 hont, tot Jan Leseurs 5 mrn toe. (hierin is besaijt 10 mrn).
in 1652, UA nr 107
Vanden westen sloot van Henrick Jansz de Langs 3,5 mrn tot Jan Leseurs erffgenamen 5 mrn ende Ercken Jan Teulincx erffgenamen 2 mrn, (hierin is besaijt 12 mrn 1 hont).
in 1653, UA nr 92
Vanden westen sloot van Henrick Jansz de Lange 3,5 mrn tot Jan Leseurs erffgenamen 5 mrn ende Ercken Jan Teulincx erffgenamen 2 mrn. (hierin is besaijt 10 mrn 5 hont).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden westen sloot van Hendrick Jansz 3,5 mergen tot Jan Leseurs erffgenamen 5 mergen ende Erken Jan Theulings  erffgenamen 2 mergen toe, (den Draijboom). (hier in is besaeijt: tarwe, rogge,haver,erwten en boekweit).

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
108 3,5 mrn        
    in 1555 Maerthen Jans zoen    
    in 1600 Jonffr van der Aa    
    in 1611 De weduwe van Jonker Adolff van der Aa    
    in 1619 Jonffrouwe van der Aa Bruycker Willem Bastiaensz  
           
109 5 mrn        
    in 1555 dat cruysbroedercloester besant *G
    in 1600 De Graefflicheyt met de Creeften    
    in 1611 De rentmr van de confiscatie van Michiel en Angela Creeft, Coolwijck    
    in 1619 Coolwijck met Creeften Bruycker Henrick Dircxz  
           
110
17 hont        
    in 1555 de Vicarius van Sinte Anna altaer besant *G
    in 1600 Sint Anna Altaer    
    vóór 1611 Tomas Genits    
    in 1611 Cornelis den Daelder    
    vóór 1619 St Anna altaer    
    in 1619 Nu Appelteeren    
         
111
8 mrn 1 hont
genaamd den Draijboom    
    in 1555 wed van Dieryck Sluymmer
besant
*G
    in 1600 De Graefflicheyt met Jan Verdelft, Dreyboom    
    vóór 1611 Den rentmr van de confiscatie van Verdelft    
    in 1611 nu den Daelder    
    in 1619 Cornelis Cornelisz    
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)

De perceelindeling aan weerszijden van de Voorste Steeg op de kaart van Schillinx is niet compleet. De steeg is vanouds een belangrijke route geweest, maar ligt verborgen onder zand. De percelen met nr 121 en 122 omvatten een groot gebied dat in onderdelen verkaveld was. Schillings kon dit niet detailleren omdat ook de kavelscheidingen met een laag zand waren overdekt.
Nr 110 op de kaart moet doorlopen tot aan de steeg en niet ingekort zoals Schillinx aangeeft. Dat stemt overeen met de oppervlaktemaat uit de verpondingen. (zie de Ooken).

Uit de verpondingen van 1600 en 1619 blijkt dat Leseur eigenaar is van nr 113. Derhalve hoort nr 111 ook in dit block 22 thuis. Daarmee blijkt het oppervlak van block 22 totaal 19 mrn en 4 hont te moeten zijn.

*G        betreft de percelen nr 109 en 110:
Deze percelen waren in 1555 met zand overdekt.
Het buurperceel nr 111 evenzo.