De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

20e Block, groot     12 mergen, (in 1692)

in 1632, UA nr 275
Wesende de andere 12 mrn ende de helfte van des Prelaets 24 mrn, streckende tot Aert Verdorps 4 mrn toe, dus hier 12 mrn .( is mede nijet in besaijt).
in 1652, UA nr 106
Wesende de andere helft van des voornoemde Prelaet van Berents 24 mrn tot Jan Leseurs 3,5 mrn toe, (hierin is besaijt: niet).
in 1653, UA nr 92
D’andere helfte van den Prelaets 24 mrn aende zuijtsijde, tot Jan Leseurs 4,5 mrn toe, (hierin is besaijt, niet).

in 1692, Salha 0331-1168
Wesende d’andere zuijdelijke twaalff mergen van de voornoemde prelaets van Beeren streckende tot den Jan Leseurs 4,5 mergen toe.(hier in is niet besaeijt).

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
72
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck a Heynrick de Raymaecker  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Henrick Govertsz Mulder  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Gielis Aerts en Adriaen elk de helft  
 
       
73
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck a Aert Heynricxs zoen  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Dirck den Ramaecker  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Jongh Arien  
 
       
74
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck a Claes van Balen  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Arien Petersz en Jan Praet  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Joris Honinck  
 
       
Deze drie percelen zijn de zuidelijke helft van de Vrouwenweide die in het jaar 1264 aan de Abdij van Berne werd geschonken. Blijkbaar is het aangrenzend perceel, nr 66, in 1632 van Aert Verdorp en in 1652 van Jan Laseur. Hier zit een onregelmatigheid in de afmetingen. Eerst wordt 4 mrn genoemd, dan 3,5 mrn en vervolgens 4,5 mrn. Een soortgelijke anomalie blijkt in block 12 waar perceel 66 voor 2 mrn wordt aangeslagen in de mergentalen en dat is duidelijk te weinig.

Omdat niet vermeld staat of de opgave van de zes delen van noord naar zuid loopt of andersom, is verwisseling van de namen (en dan ook met de namen van Block 19) mogelijk.