De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


19e Block, groot    12 mergen , (in 1692)

in 1632, UA nr 275
Wesende de hoeff van den Prelaets van Berents 24 mrn als te weeten van Dirck de Wolffs 11 hont ende den Chartroijsten 3 mrn soo vooren de 1e 12 mrn sijn streckende daerom alhier 12 mrn. (hierin is nijet besaijt).
in 1652, UA nr 106
Wesende de helft van des Prelaets van Berents 24 mrn, als te weeten van de 3,5 mrn van Arien Stevensz ende de 3,5 mrn van de Graeffelijkheid, (hierin is besaijt: niet).
in 1653, UA nr 92
Wesende de helft van den Prelaets van Berents 24 mrn als te weten van de 3,5 mrn van Arien Stevensz ende de 3,5 mrn van de Graftelijkheid (hierin is besaijt, niet).

in 1692, Salha 0331-1168
Wesende de helft van des prelaets van Beerens 24 mergen als te weten van de 3,5 mergen van Adriaen Stevensz ende 3,5 mergen van de Graeffelijckheijdt. (hier in is niet besaeijt).

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
75
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck verh a wed Dirick Sluymer  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Abraham ten Hagen  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Steven Ariens  
 
       
76
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck verh a Joost opten Rueff  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Arien Arien Jacobsz en Arien Willemsz van Braeckel  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Steven Ariens  
 
       
77
4 mrn
       
 
in 1555 de proost van Honsswyck verh a Joost opten Rueff  
 
in 1600 De Vrouweweyen    
 
in 1611 De rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren Cornelis Cornelisz Daelder  
 
in 1619 De Vrouwen weyen Bruycker Arien van Braeckel  
 
       
Deze drie percelen zijn de noordelijke helft van de Vrouwenweide die in het jaar 1264 aan de Abdij van Berne werd geschonken. In 1632 bezit Dirck de Wolff nr 102, de Chartroijsen nr 100. Arien Stevensz is dan eigenaar van nr 101, dat ten noorden van Dirck de Wolff ligt. (zie block 18). Blijkbaar heeft Arien daarna ook nr 102 gekocht, want in 1652 staat hij met 3,5 mrn als aangrenzend aan de Vrouwenweide. De Graeffelijkheid van Holland heeft het geestelijk goed (hier nr 100) van de Chartroysen uit Geertruidenberg overgenomen.

Omdat niet vermeld staat of de opgave van de zes delen van noord naar zuid loopt of andersom, is verwisseling van de namen mogelijk.