De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


17e Block, groot    17 mergen 0 hont 25 roeden, (in 1692)

in 1632, UA nr 274
Vanden oosten sloot van de Bagijnen drie mrn ende 10 hont tot Phillips Willeboorts 3,5 mrn inden Durencoop toe. (hierin is besaijt, 10 mrn 1 hont).
in 1652, UA nr 106
Vanden oosten sloot van Jan ten Hagens 4 mrn 4 hont tot den westen sloot van Jan van Engelens 3,5 mrn, (hierin is besaijt 4 mrn).
in 1653, UA nr 91
Vanden oosten sloot van Jan ten Hagens 4 mrn 4 hont tot den westen sloot van Jan van Engelens 3,5 mrn toe.

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Johan ten Hagens 4 mergen 3 hondt tot den westen sloot van Mr Hendrick van Nispens 3,5 mergen. (hier in is besaeijt: haver).

Det percelen 92 en 93 behoorden samen met perceel 91 tot de geestelijke goederen en waren in beheer bij de Susteren (bagijnen) van Woudrichem. Dat gold echter in 1632 niet meer. Opmerkelijk is de afwijking in de perceelgrootte van nr 91, die hier als westgrens wordt genoemd. (zie ook block 16). De percelen 75, 76 en 77 zijn drie van de zes kavels die samen de Vrouwenweide vormen, (Zie block 19 )

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
92 deel van 13,5 mrn        
  (niet uitgesplitst) in 1555 Sustercloester   *A
 
5 mrn 3 hnt
in 1600 De Bagijnen tot Woudrichem   *B
    vóór 1611 rentmr Coolwijck van de Susteren tot Woudrichem    
 
5 mrn 1 hont
in 1611 Jacob van der Dussen    
 
4 mrn 5 hnt
in 1619 Dussen eygendom    
           
93 deel van 13,5 mrn        
  (niet uitgesplitst) in 1555 Sustercloester   *A
 
3 mrn 3 hnt
in 1600 De Bagijnen tot Woudrichem   *B
    vóór 1611 Den rentmr Coolwijck van de Susteren tot Woudrichem    
 
3 mrn 4 hont
in 1611 Coolwijck    
 
4 mrn
in 1619 De bagijnen tot Woudrichem Bruycker Willem Bastiaensz  
           
94 16,5 hont        
    in 1555 Santroesen Geertruidenberg    
    in 1600 De Chartroissen    
    in 1611 De Graeffelijkheid van de Cathuyssers    
    in 1619 De Chartroisen Bruycker Cornelis den Daelder  
           
95
         
 
16,5 hont
in 1555 Claesken wed Gerryt Robberts zn    
    in 1600 Steven Ariaenss    
    in 1611 Steven Ariensz    
    in 1619 Steven Ariensz    
           
96
         
 
16,5 hont
in 1555 dat cruysbroedercloester    
    in 1600 De Graefflicheyt met Creeften    
    vóór 1611 De rentmr van de confiscatie gecomen van Michiel en Angela Creeft    
    in 1611 Jacob van Appelteren    
    vóór 1619 Coolwijck met Creeften    
    in 1619 nu Appelteeren    
           
betreft *A:
In 1555 worden de drie percelen nr 91, 92 en 93 niet apart onderscheiden maar tesamen genoemd voor 13,5 mrn. Ondermeer uit het feit dat nr 91 in block 16 staat blijkt dat de blockgrenzen van later datum zijn.

betreft *B:
Hier zijn de oppervlakte maten iets afwijkend genoteerd. Samen met de 4 mrn 4 hnt van nr 91 komt het totaal op 13 mrn 4 hnt, dus 1 hnt meer dan de 13,5 mrn uit 1555. In 1611 klopt het totaal wel weer, 13,5 mrn, maar dan is de onderverdeling afwijkend.