De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


16e Block, groot    11 mergen 4 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 274
Vande Stuijvesantsche Stege aff, totten oosten sloot van de 3 mrn ende de 10 hont vande Bagijnen. (hierin is besaijt 2 mrn).hont).
in 1652, UA nr 106
Van den oosten sloot van de Stuijvesantsche Stege, tot den oosten sloot van de 4 mrn 4 hont van Jan ten Hagen toe, (hierin is besaijt 3 mrn).
in 1653, UA nr 91
Vanden oosten sloot van den Stuijvesantsche Stege aff tot den oosten sloot van den 4 mrn 4 hont van Jan ten Hagen toe. (hierin is besaijt 6,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van de Stuijvesantse Stege aff tot den oosten sloot van de 4 mergen 3 hont van Johan ten Hagens toe. (hier in is besaeijt: tarwe).

Het blok wordt aan de westzijde begrensd door een pad, de Stuivesantse Steeg. Dit pad verbindt de Middelvaartse Steeg, door Schillinx Middelsteeg genoemd, met het Stuivesant. Schillings tekent het niet als pad op zijn kaart, maar noemt het perceel nr 88. Het komt niet voor in de opgave van de mergentalen.

Het perceel 91 behoorde samen met de percelen 92 en 93 tot de geestelijke goederen en was in beheer bij de Susteren (bagijnen) van Woudrichem. (zie ook block 17). Dat gold echter in 1632 niet meer. Opmerkelijk is de afwijking in de perceelgrootte van nr 91. Bij de Bagijnen in 1632 was dat 3 mrn en 10 hont, wat overeenkomt met 4 mrn en 4 hont. (Alleen is het vreemd om het als 3 + 10 te noteren). In 1652 en 53 dezelfde oppervlakte, maar het was in 1692 een hont minder en in de mergentalen van 1611 is het 3 hont minder.

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
89          
89 west 2 mrn in 1555 Jan Adriaens zoen    
incl deel oost 3,5 mrn in 1600 Cornelis Corneliszn    
    vóór 1611 Cornelis Aertsz alias Meuijster    
    in 1611 nu Hendrick Dircxen van Bellecum    
    in 1619 Cornelis Aertsz    
           
89 oost
2 mrn in 1555 Jan Gysberts zoen verh a Ghysberts zoen  
gesplitst
1,5 mrn bij 89w in 1600 toegevoegd in nr 89    
  0,5 mrn bij nr 90        
90          
  3 mrn in 1555 Willem Ghysbertssoen    
incl deel v 89
3,5 mrn in 1600 Henrick Govertsz    
    vóór 1611 Hendrick Govertsz Mulder    
    in 1611 nu Peter Willemsz Rossum    
    in 1619 Henrick Govertsz Bruycker Arien Thonisz  
           
91 deel van 13,5 mr        
    in 1555 Sustercloester    
  4 mrn 4 hont in 1600 De Bagijnen tot Woudrichem    
  4 mrn 1 hont vóór 1611 Den rentmr Coolwijck van de Susteren tot Woudrichem    
    in 1611 nu Jan ten Hagen    
  4 mrn 4 hont in 1619 Dirck ten Hagen    
           
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)