blk 21
blk 9
terug naar Overzicht
Zoals hiernaast is afgebeeld, werd in de 17e eeuw de Oude Banne van Woudrichem door het Kapittel van Oudmunster* ingedeeld in blokken.
In de hier gepresenteerde 26 blokbeschrijvingen, block 1 t/m 26, zijn gegevens genoteerd van de percelen in deze Banne.
Die gegevens zijn ontleend aan vijf bronnen, te weten:

* Oudmunster, een vergadering van kanunniken in Utrecht, bezat reeds eind 12 eeuw het recht op een tiende van de opbrengst van de oogst.

De gegevens uit de jaren 1632, 1652 en '53 vermelden het 'besaijde' oppervlak.
De rest ligt braak of is weidegrond. De gegevens uit 1692 vermelden de verbouwde producten, (zie de blokbeschrijvingen).
* mergentalen is het bedrag aan lasten dat voor bemaling moest worden afgedragen.
* Uit kaartmetingen blijkt dat voor de Oude Banne geldt dat:
1 mergen = 6 hont en komt overeen met 7500 m2 ofwel 3/4 hectare.
1 hont = 100 (hondert) roeden en komt overeen met 1250 m2.

Nevenstaande kaart werd in 1603 door Daniel Schillinx getekend. Het omvat zowel de Oude als de Nieuwe Banne van Woudrichem. Een aantal aspecten is opvallend:
-1- de tekening is zeer nauwkeurig en daardoor goed vergelijkbaar met latere kaarten.
-2- het noorden is aan de onderzijde, het oostelijk deel, dus links, is de Oude Banne.
-3- de watergangen zijn zeer gedetailleerd afgebeeld; was het waterschap opdrachtgever ?
-4- de Oude Banne heeft een veel meer versnipperde verkaveling dan de Nieuwe Banne.

Voor meer detail: zie Bijzonderheden

--- Van de vesting is alleen een omtreksvorm weergegeven met de eerste omwalling.
--- Daarin ligt in het NO-bolwerk de Eerste Loevesteinse poort, met een houten brug.
--- De oude Landpoort is verdwenen, maar de weg loopt nog daar en er ligt een beer.
--- De Koepoort is duidelijk nog geen hoofdtoegang tot de vesting.