blk 21
blk 9
terug naar Overzicht
Zoals hiernaast is afgebeeld, werd in de 17e eeuw de Oude Banne van Woudrichem door het Kapittel van Oudmunster* ingedeeld in blokken. In de hier nu gepresenteerde 26 blokbeschrijvingen, block 1 t/m 26, zijn gegevens genoteerd van de percelen in deze Banne. Die gegevens zijn ontleend aan vijf bronnen, te weten:

datum
pagina
onderwerp
aard van handeling
19-8-2015 alle blocken ingevoerd  

Nevenstaande kaart werd in 1603 door Daniel Schillinx getekend. Het omvat zowel de Oude als de Nieuwe Banne van Woudrichem. Een aantal aspecten is opvallend:
-1- de tekening is zeer nauwkeurig en daardoor goed vergelijkbaar met latere kaarten.
-2- het noorden is aan de onderzijde, het oostelijk deel, dus links, is de Oude Banne.
-3- de watergangen zijn zeer gedetailleerd afgebeeld; was het waterschap opdrachtgever ?
-4- de Oude Banne heeft een veel meer versnipperde verkaveling dan de Nieuwe Banne.
Voor meer detail: zie Bijzonderheden

--- Van de vesting is alleen een omtreksvorm weergegeven met de eerste omwalling.
--- Daarin ligt in het NO-bolwerk de Eerste Loevesteinse poort, met een houten brug.
--- De oude Landpoort is verdwenen, maar de weg loopt nog daar en er ligt een beer.
--- De Koepoort is duidelijk nog geen hoofdtoegang tot de vesting.