In deze website zijn de conclusies gepresenteerd, die ik heb afgeleid door elementen uit gearchiveerde stukken te combineren. Het weergeven van letterlijke transcripties van documenten is niet mijn doelstelling. Juist de combinatie van fragmenten uit diverse stukken, soms uit ver uiteen liggende perioden en van verscheidene bronnen, levert het inzicht in de achtergronden van de gearchiveerde documenten.

De presentatie bestaat uit enkele min of meer zelfstandige delen als voorkeuze:

De historie,

hierin wordt, in boekvorm met de titel 'Van Wording tot Wasdom', de ontwikkeling beschreven vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1600.
--------- (laatst gewijzigd: 8-1-2018)

De vestingstad,

hierin wordt het stratenplan binnen de vesting, met de huizen, de erven en de eigenaren, beschreven vanaf omstreeks 1600 tot aan de registratie door het kadaster in 1830.
-----(notitie toegevoegd: 20-10-2016)

De Oude Banne,

hierin staan de omliggende landerijen met hun eigenaren beschreven, gelegen in de Oude Banne, vanaf omstreeks 1500 tot in de 17e eeuw.
---(gewijzigd: 9-6-2017)

Woudrichem en de omliggende Landerijen
Historisch onderzoek uitgevoerd door
Ferd van Roode

Bijzondere onderwerpen:
betreft de Koepoort. ingevoerd op 5-9-2016

betreft het Stadsplan tussen 1560 en 1830 op 20-10-2016 toegevoegd:
(Deze is tevens opgenomen op de pagina Introductie van 'de vestingstad'.)

betreft Echt, Ooken en de Stadsvrijheid; gegevens van 1555
(ingevoerd via de Oude Banne op 27-12-2016)

voorlaatste wijziging d.d. 8-01-2018,
. ingevoerd: De Grafelijke Lenen in Woudrichem

voorlaatste wijziging d.d. 14-07-2019,
notitie vervallen per 12-08-2019
aanvullingen aangebracht in series hoogstraat noord en idem zuid

Laatste wijziging d.d. 12-08-2019:
notitie ingevoerd: Perceeleigenaren1555_alle straten


aanvulling d.d. 12-08-2019:
houd verband met 'de Vestingstad'.
Voor alle straten binnen de stad heb ik de eigenaren van de huizen in 1555 op hun locaties thuis kunnen brengen. De verwerking van deze gegevens in de tabellen van 'de Vestingstad' (zoals voor de Hoogstraat), moet nog. Maar dat vergt vrij grote aanpassingen.
(met deze nieuwe notitie vervalt de voorgaande die alleen de Hoogstraat betrof.)
de notitie met de analyse voor 1555 is toegevoegd onder:
Perceeleigenaren1555_alle straten